0
0.00 0 prekių

Krepšelyje nėra produktų.

0
0.00 0 prekių

Krepšelyje nėra produktų.

Privatumo politika

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Šioje privatumo politikoje vartojamas terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti.

Mes galime rinkti ir tvarkyti informaciją, kurią Jūs mums pateikiate:

 • kai pateikiate tam tikrus savo asmens duomenis, jog jie būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, kurie nurodyti šioje politikoje;
 • kai pateikiate savo asmens duomenis tam, kad būtų įvykdytas užsakymas ar sutartis, kurios šalis Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį; 
 • kai užsiregistruojate mūsų svetainėje, naudojatės mūsų svetaine ar mobiliosiomis programomis, užpildote formas arba kreipiatės dėl paslaugų teikimo mūsų internetinėje svetainėje, kreipiatės į mūsų personalą ir mūsų partnerius, ir visais kitais būdais;
 • kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su mumis dėl produktų ar paslaugų;
 • kai dalyvaujate konkursuose, reklaminėse akcijose ar apklausose kitais būdais, įskaitant mūsų partnerių ir socialinės žiniasklaidos vykdomas veiklas;
 • kai bendraujate su mumis kitais būdais ir dėl kitų priežasčių.

Jūsų pateikiama informacija gali apimti: Jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį ir kitą informaciją, kurią Jūs nusprendėte mums pateikti, ir jei ji reikalinga mums siekiant šioje privatumo politikoje išvardytų tikslų. Mes tvarkysime ir saugosime tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra nustatyti įmonės vidaus dokumentuose ir konkretiems tikslams pasiekti (žr. žemiau pateiktą lentelę, kurioje aprašyti tvarkomi klientų (pirkėjų) asmens duomenys). Jeigu tikslus pasiekti įmanoma be tam tikrų asmens duomenų, tai jie nebus tvarkomi ir saugomi, išskyrus atvejus, kai tokius asmens duomenis tvarkyti ir saugoti įpareigoja įstatymas. Mes galime papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita Mūsų turima informacija.

Be asmens sutikimo ir būtinumo (pvz., kai tokie duomenys neišvengiamai būtini paslaugai suteikti) mes netvarkome specialių kategorijų asmens duomenų, t. y. duomenų, susijusių su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.

Mes asmenų ir turto apsaugos tikslu vykdome vaizdo stebėjimą savo įmonės patalpose, kurios yra anksčiau nurodytu adresu. Prieš patenkant į patalpą, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas, yra aiškiai ir tinkamai pateikiama informacija apie tai, kad vykdomas vaizdo stebėjimas, duomenų valdytojo pavadinimas, kontaktinė informacija, duomenų tvarkymo tikslas; nuoroda į šią privatumo politiką.

Tiesioginės rinkodaros tikslu (reklamai, naujienų pranešimams siųsti ir kt.) Mes naudojame Jūsų duomenis tik esant Jūsų išankstiniam sutikimui.

Apie atliekamą darbuotojų ir kandidatų į darbuotojus duomenų tvarkymą, Mes pastaruosius asmenis (duomenų subjektus) supažindiname atskirai.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, PAGRINDAI IR SAUGOJIMO TERMINAS

Šioje privatumo politikoje vartojamas terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti.

Mes galime rinkti ir tvarkyti informaciją, kurią Jūs mums pateikiate:

 • kai pateikiate tam tikrus savo asmens duomenis, jog jie būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, kurie nurodyti šioje politikoje;
 • kai pateikiate savo asmens duomenis tam, kad būtų įvykdytas užsakymas ar sutartis, kurios šalis Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį; 
 • kai užsiregistruojate mūsų svetainėje, naudojatės mūsų svetaine ar mobiliosiomis programomis, užpildote formas arba kreipiatės dėl paslaugų teikimo mūsų internetinėje svetainėje, kreipiatės į mūsų personalą ir mūsų partnerius, ir visais kitais būdais;
 • kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su mumis dėl produktų ar paslaugų;
 • kai dalyvaujate konkursuose, reklaminėse akcijose ar apklausose kitais būdais, įskaitant mūsų partnerių ir socialinės žiniasklaidos vykdomas veiklas;
 • kai bendraujate su mumis kitais būdais ir dėl kitų priežasčių.

Jūsų pateikiama informacija gali apimti: Jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį ir kitą informaciją, kurią Jūs nusprendėte mums pateikti, ir jei ji reikalinga mums siekiant šioje privatumo politikoje išvardytų tikslų. Mes tvarkysime ir saugosime tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra nustatyti įmonės vidaus dokumentuose ir konkretiems tikslams pasiekti (žr. žemiau pateiktą lentelę, kurioje aprašyti tvarkomi klientų (pirkėjų) asmens duomenys). Jeigu tikslus pasiekti įmanoma be tam tikrų asmens duomenų, tai jie nebus tvarkomi ir saugomi, išskyrus atvejus, kai tokius asmens duomenis tvarkyti ir saugoti įpareigoja įstatymas. Mes galime papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita Mūsų turima informacija.

Be asmens sutikimo ir būtinumo (pvz., kai tokie duomenys neišvengiamai būtini paslaugai suteikti) mes netvarkome specialių kategorijų asmens duomenų, t. y. duomenų, susijusių su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.

Mes asmenų ir turto apsaugos tikslu vykdome vaizdo stebėjimą savo įmonės patalpose, kurios yra anksčiau nurodytu adresu. Prieš patenkant į patalpą, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas, yra aiškiai ir tinkamai pateikiama informacija apie tai, kad vykdomas vaizdo stebėjimas, duomenų valdytojo pavadinimas, kontaktinė informacija, duomenų tvarkymo tikslas; nuoroda į šią privatumo politiką.

Tiesioginės rinkodaros tikslu (reklamai, naujienų pranešimams siųsti ir kt.) Mes naudojame Jūsų duomenis tik esant Jūsų išankstiniam sutikimui.